www.oumirceacev.edu.mk
Наша мисија и визија


Мисија:

Соочени со современото живеење каде знаењето е богатство и моќ, создаваме училиште за успешни ученици проготвени за идните животни предизвици и успех кои ќе ги води кон правилен пат во животот. Според нивните индивидуални способности, интереси и потреби, овозможуваме стекнување на ралични знаења и вештини. Градиме толерантни, одговорни и искрени личности кои учат едни од други и меѓусебно си помагаат. Со праведно и еднакво однесување кон сите, се надминуваат етничките стереотипи и се почитуваат етничките разлики. Развивање на плодна соработка со родителите и локалната самоуправа. Промовирање на учење за знаење, а не учење за оцена кое создава трајни и применливи знаења.

Визија:

Современо, иновативно, отворено училиште свртено кон промени кои придонесуваат во создавањето на поквалитетен наставен процес во чиј центар е ученикот со развиена свест и надминати предрасуди. Целиме кон училиште по мерка на детето, место каде со задоволство соработуваат учениците, наставниците и родителите. Различните образовни потреби и современата настава со современи нагледни средства овозможуваат истражувачка и креативна настава, успешна и здрава училишна клима, ученици подготвени за доживотно учење и достигнување на личниот максимум.

Мото:

Животот ни го враќа само тоа што им го даваме на другите

                                                                                                                                              Со почит,

                                                                                                                                              Гоце Боцевски


Активности во тек

03

Дек

Ден на дрвото


10

Дек

Кампања против употреба на пиротехнички средства


22

Дек

Новогодишен хепенинг


23

Дек

Отворена билиотека

Најави се


Најави се на Е-дневник

Најава

СоработнициМирче Ацев

Контакт

  • Тел: +389(02)2041509
  • Адреса: Мечкин камен бб Ѓорче Петров-Скопје 

Инфо

  • ouma.skopje@gmail.com

 

Copyright © 2013-2014. All Rights Reserved