Документација

Годишен извештај 2022/2023

PDF документ

Годишен извештај за работата на училиштето 2022/2023

Годишна програма 2023/2024

PDF документ

Годишна програма на училиштето

Училишна брошура 2022/2023

PDF документ

Брошура за училиштето

Полугодишен извештај 2021/2022

PDF документ

Полугодишен извештај на училиштето

Развојна програма на училиштето од 2021 до 2025

PDF документ

Развојна програма за работа на основното училиште ООУ„Мирче Ацев“ Скопје, општина Ѓорче Петров за период од 2021 до 2025 година

Самоевалуација 2021

PDF документ

Самоевалуација 2021

Годишен извештај 2020/2021

PDF документ

Годишен извештај за работата на училиштето 2021/2022

Годишна програма 2021/2022

PDF документ

Годишна програма за работата на училиштето 2021/2022

Полугодишен извештај 2020/2021

PDF документ

Полугодишен извештај за работата на училиштето 2020/2021

Годишна програма 2020/2021

PDF документ

Годишна програма за работата на училиштето 2020/2021